Triển khai thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng (06/11/2015)

Trong bối cảnh kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS cắt giảm, các mô hình tư vấn xét nghiệm truyền thống ngày càng khó khăn và tỷ lệ xét nghiệm HIV dương tính thấp. Do đó, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế sẽ triển khai thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng.

Đẩy mạnh xóa bỏ diện tích trồng câ có chứa chất ma túy trong năm 2015 (06/10/2015)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung tăng cường công tác chỉ đạo xóa bỏ diện tích cây có chứa chất ma túy năm 2015.