Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống mại dâm (10/12/2021)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 (Chương trình) với quan điểm thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kinh tế-xã hội, hành chính, hình sự và các biện pháp khác trong phòng, chống tệ nạn mại dâm, nhằm bảo vệ thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; góp phần tăng cường trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Triệt phá hoàn toàn diện tích tái trồng cây thuốc phiện tại một số tỉnh biên giới (17/12/2019)

Trong năm 2019, chính quyền địa phương các tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra và vận động nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma tuý, thay thế cây trồng mới, chuyển hướng sản xuất, tạo nguồn thu nhập ổn định. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các địa bàn, tổ chức họp dân để quán triệt và tổ chức ký cam kết không tái trồng, tàng trữ, buôn bán chất ma tuý đến từng hộ dân.