12/06/2018 Lượt xem: 78
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

10/11/2015 Lượt xem: 441
Về việc hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015” và báo cáo kết quả phòng chống AIDS, MT, MD 2015

05/10/2015 Lượt xem: 313
Về việc Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy"

05/10/2015 Lượt xem: 313
 Về việc Tổ chức Hội thảo công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS trong đồng bào dân tộc thiểu số