13/06/2018 Lượt xem: 1172
Thực hiện Công văn số 1274/BCA-C41 ngày 04/6/2018 của Bộ Công an về sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ủy ban Dân tộc xây dựng báo cáo như sau:

06/10/2015 Lượt xem: 1092
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT) cùng với sự phối hợp tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, UBDT đã kiện toàn BCĐ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Ban Chỉ đạo đã vào cuộc quyết liệt, tích cực hướng dẫn các đơn vị trực thuộc UBDT và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Xác định công tác tuyên truyền là hoạt động trọng tâm, UBDT đặc biệt chú trọng chỉ đạo 24 đơn vị báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472, 1997/ QĐ-TTg dành hàng nghìn trang tin, bài, ảnh, phóng sự viết về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những gương điển hình tiên tiến và các mô hình điểm cần được nhân rộng. Tăn cường các bài viết tuyên truyền vào tháng hành động do Ủy ban Quốc gia phát động.

16/09/2015 Lượt xem: 1005
“Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời có những chính sách đặc thù để đồng bào ở những địa phương chịu ảnh hưởng bởi tệ nạn ma túy có điều kiện bứt phá” là định hướng được Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Lê Sơn Hải nhấn mạnh tại Hội thảo Đánh giá kết quả công tác phòng chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2015, nhiệm vụ 2016 -2020 diễn ra ngày 7/5/2015, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

29/06/2015 Lượt xem: 1982
Trong khuôn khổ phiên trả lời chất vấn tại Thường vụ Quốc hội cuối tuần qua, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã đề cập đến việc giải quyết vấn đề ma túy trong vùng dân tộc thiểu số. Bộ trưởng Giàng Seo Phử khẳng định công tác phòng, chống tệ nạn ma túy luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, các Bộ, ngành và địa phương quán triệt tổ chức thực hiện.

29/06/2015 Lượt xem: 1032
Trong 2 ngày 21 - 22/5/2015, Vụ Pháp chế UBDT phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

20/05/2015 Lượt xem: 1012
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý từ ngày 1- 30/6/2015.

12/05/2015 Lượt xem: 1239
Tình hình phòng, chống ma tuý trên địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn rất khó khăn, phức tạp. Đặc biệt các đối tượng buôn bán ma túy ngày càng manh động, bất chấp tính mạng khi gặp lực lượng thi hành công vụ. Đó là đánh giá chung của các đại biểu tại Hội thảo đánh giá kết quả công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, HIV/AIDS vùng DTTS giai đoạn 2012-2015 diễn ra tại Nghệ An, ngày 7/5.