03/11/2015 Lượt xem: 988
Thực hiện chương trình công tác của Ủy ban Dân tộc về tổ chức kiểm tra, nắm tình hình công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2015 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại một số tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Bình Thuận.

22/10/2015 Lượt xem: 1342
Ngày 16/10, tại xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn phòng, chống ma túy và tổng kết mô hình điểm phòng, chống HIV/AIDS trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên.
1