Gần 40 nghìn người được cai nghiện tại các Trung tâm mỗi năm

03/11/2015 Lượt xem: 770 In bài viết

Báo cáo của Chính phủ cho biết, đến cuối năm 2014, theo thống kê rà soát của Bộ Công an, các nước có hơn 204 nghìn người nghiện, tăng gần 55 nghìn người so với năm 2010, bình quân mỗi năm tăng trên 7%.

Hiện cả nước có 142 Trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai, trong đó có 123 Trung tâm nhà nước quản lý và 19 Trung tâm do các tổ chức và cá nhân thành lập.

Từ năm 2011 đến 2014, các Trung tâm đã tiếp nhận cai nghiện cho trên 90,4 nghìn lượt người. Trung bình mỗi năm đã tổ chức cai nghiện tại Trung tâm cho khoảng 40 nghìn người.

Năm 2014, do quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cai nghiện bắt buộc gặp khó khăn. Do vậy, đối tượng vào cơ sở cai nghiện giảm so với các năm trước, cả năm 2014 chỉ thực hiện được 336 người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án.

Sau khi Quốc hội có Nghị quyết 77/2014/QH13, Chính phủ có Nghị quyết 98/NQ-CP thì năm 2015 việc lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã được tháo gỡ. Tính đến tháng 10/2015, các Trung tâm đã tiếp nhận hơn 8 nghìn học viên, trong đó gần 4,6 nghìn người cai bắt buộc theo quyết định của Tòa án (số không có nơi cư trú ổn định là trên 4,1 nghìn người, số có nơi cư trú ổn định là 454 người) và trên 3,7 nghìn học viên cai nghiện tự nguyện.

Giai đoạn 2011-2014, các Trung tâm cai nghiện tư nhân đã cai nghiện cho hơn 16 nghìn lượt người (chủ yếu là cắt cơn, giải độc trong thời gian 10-30 ngày) và hiện đang cai nghiện cho khoảng 4,6 nghìn người.

Về công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, đến nay cả nước có 9/63 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện và đã tổ chức cai nghiện cho hơn 4,7 nghìn người trong đó có 2,7 nghìn người cai tại gia đình và 1,7 nghìn người cai nghiện tại cộng đồng.

Trong 4 năm đã quản lý sau cai nghiện cho gần 59 nghìn lượt người, trong đó, tại Trung tâm là 15,6 nghìn lượt người (26,5%), tại nơi cư trú là 43,5 nghìn lượt người (73,5%). Đã tổ chức dạy văn hóa cho gần 23 nghìn người có nhu cầu, dạy nghề cho trên 42,5 nghìn người; số được hỗ trợ, vay vốn tạo việc làm trên 15,2 nghìn người…

Theo thống kế của Bộ Y tế, hiện có 54/63 tỉnh, thành phố triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, với 200 cơ sở, điều trị cho 37 nghìn người, tăng 67 cơ sở và gần 12 nghìn người được điều trị so với cuối năm 2014.

Tổng số người đang trong chương trình cai nghiện, quản lý sau cai, điều trị bằng Methadone và quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định là 91,6 nghìn người. Điều này đã góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên cả nước.


Nhật Thy

Nguồn: tiengchuong.vn

[TT: TBC]