Báo cáo số 79/BC-UBDT ngày 12/6/2018 về Sơ kết công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

13/06/2018 Lượt xem: 1133 In bài viết

Nội dung chi tiết báo cáo 79/BC-UBDT ngày 12/6/2018: xem tại đây