Nâng cao năng lực hệ thống chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV

01/11/2013 Lượt xem: 583 In bài viết

Dự án đặt ra những mục tiêu cụ thể như: nâng cao năng lực của hệ thống chăm sóc y tế để cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS có chất lượng, toàn diện và bền vững cho những người nhiễm HIV và những người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV tại Việt Nam; nâng cao năng lực thu thập, sử dụng số liệu và quản lý chương trình HIV/AIDS thông qua việc nâng cao chất lượng chương trình giám sát HIV/STD/TB và nâng cao năng lực của hệ thống phòng xét nghiệm cho việc giám sát, sàng lọc, theo dõi và điều trị bệnh; nâng cao năng lực kỹ thuật, tổ chức tài chính của Cục Phòng, chống HIV/AIDS để điều phối các nhà tài trợ về lĩnh vực HIV/AIDS, đặc biệt là các đối tác của PEPFA và Quỹ Toàn cầu trong việc xây dựng, ban hành hướng dẫn kỹ thuật và giám sát các chương trình cung cấp dịch vụ có chất lượng cao.

Dự án được triển khai thực hiện trong 5 năm, từ năm 2013 đến 2018 trên 28 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, 8 viện/bệnh viện (Nhiệt đới Trung ương, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương, Bạch Mai, Pasteur TP. HCM…) và một số tỉnh, thành, bệnh viện phát sinh khác tùy thuộc vào tình hình thực tiễn và nguồn tài trợ.

Dự án này thực hiện trên nguyên tắc không tạo ra hệ thống tổ chức riêng biệt để quản lý và thực hiện mà dựa vào hệ thống tổ chức y tế hiện nay tại các đơn vị, địa phương. Các hoạt động của dự án được lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của các cơ sở y tế đang thực hiện việc quản lý, tổ chức triển khai, theo dõi và giám sát chương trình phòng, chống HIV/AIDS quốc gia hiện nay.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia thực hiện dự án là Cơ quan chủ quản của Dự án tại tỉnh, thành phố ra quyết định tiếp nhận Dự án. Sở Y tế tại các tỉnh, thành phố và các viện, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế là cơ quan chủ dự án, có chức năng giúp việc cho UBND tỉnh, Bộ Y tế tổ chức triển khai thực hiện dự án tại địa phương, tỉnh. Các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh là đơn vị thường trực của dự án tại tỉnh.

 

Thùy Chi

Nguồn tiengchuong.vn

[TT: TBC]