Khái niệm về ma túy

08/08/2012 Lượt xem: 1404 In bài viết

Các chất đó có thể đóng vai trò là chất xúc tác, tạo môi trường để tiến hành các phản ứng hóa học, làm dung môi chiết xuất, tinh chế các chất ma tuý. Đặc biệt hơn cả là những hoá chất mà từ đó người ta điều chế ra các chất ma tuý. tấc cả những hoá chất được sử dụng để sản xuất các chất ma tuý được gọi là tiền chất ma tuý.

Theo khái niệm rộng, người ta định nghĩa "Tiền chất ma tuý là những hóa chất dùng để sản xuất các chất ma tuý". Tuy nhiên, về mặt lý thuyết có rất nhiều hóa chất có thể dùng trong quá trình điều chế, sản xuất các chất ma tuý. Hơn thế nữa, trong thực tế, khi sản xuất các chất ma tuý, người ta có thể dùng thay thế hoá chất này bằng một hóa chất khác, tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể và trình độ của người sản xuất. Vì vậy, đề phòng chống việc sản xuất các chất ma tuý có hiệu quả cao, người ta phải lựa chọn những hoá chất nào là thiết yếu và thực tế có biên độ sử dụng hơn cả về quy định thành danh mục các chất cần kiểm soát trong các văn bản pháp lý.

(Danh mục các tiền chất, có trong phần tin Danh mục các tiền chất, hoá chất sản xuất ma tuý)

Theo phongchongmatuy.com.vn

[TT: N.Q.K]