16/07/2018 Lượt xem: 1054
Thực hiện Công văn số 664/TTg-KGVX ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

15/06/2018 Lượt xem: 949
Bản tuyên bố cam kết về HIV/AIDS được thông qua tại khó họp đặc biệt lần thứ 26 của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 6/2001, gọi tắt là UNGASS.

13/06/2018 Lượt xem: 1133
Thực hiện Công văn số 1274/BCA-C41 ngày 04/6/2018 của Bộ Công an về sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ủy ban Dân tộc xây dựng báo cáo như sau:

09/11/2015 Lượt xem: 1129
Là tỉnh miền núi, giao thương chưa phát triển, đi lại khó khăn, gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng đến nay tỉnh Bắc Kạn có 112 trong tổng số 122 xã, phường, thị trấn có người mắc HIV/AIDS với tổng số 1.215 người. Tuy nhiên, hiện chỉ có 496 người (chiếm 40,8%) được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút ARV.

09/11/2015 Lượt xem: 1220
Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có 1.526 trường hợp nhiễm HIV/AIDS được phát hiện trên địa bàn, trong đó số bệnh nhân chuyển AIDS là 558 trường hợp và 323 trường hợp đã tử vong; số nhiễm HIV mới được phát hiện trong 10 tháng đầu năm 2015 là 81 trường hợp.

09/11/2015 Lượt xem: 2269
Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ mang thai là 0,4%, với số trẻ sinh ra hàng năm là 1,8 triệu đến 2 triệu thì mỗi năm có khoảng 6.000 trẻ sinh ra bị phơi nhiễm HIV. Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con nếu không có sự can thiệp để dự phòng khoảng 30% - 45%.

09/11/2015 Lượt xem: 2060
Hàng nghìn người nhiễm HIV nguy cơ bỏ điều trị nếu tự mua thuốc ARV khi nguồn thuốc miễn phí từ tài trợ quốc tế bị cắt giảm vào năm 2017. Đây không chỉ là mối lo ngại với bệnh nhân mà cả với các nhà quản lý và xã hội.