Hướng tới hiệu quả cao nhất

04/09/2013 Lượt xem: 589 In bài viết

Tổ chức Hội nghị tập huấn với chủ đề “Thực trạng tình hình hoạt động phòng chống ma túy, chống trồng cây thuốc phiện gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh tại khu vực biên giới, biển đảo; các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống ma túy trong đồng bào dân tộc thiểu số”.Đối tượng Hội nghị là cán bộ làm công tác dân tộc, trưởng thôn, bản, người có uy tín 6 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)...

Nhiều vấn đề đặt ra

Những năm qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, biển đảo luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng. Cùng với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, công tác phòng, chống ma túy luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần tích cực vào các hoạt động phòng, chống ma túy, nhằm kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn này trên địa bàn vùng núi, vùng dân tộc đặc biệt khó khăn.

Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong đồng bào dân tộc thiểu số; Sự phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương được nâng lên; công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hoạt động phòng chống ma túy, chống trồng cây thuốc phiện trong thời gian tới diễn biến phức tạp. Công tác phòng, chống ma túy ở một số địa phương chưa thực sự được quan tâm, công tác quản lý, theo dõi, báo cáo tình hình không thường xuyên, chưa đầy đủ và đúng yêu cầu. Ngoài ra, lực lượng làm công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy còn yếu về kỹ năng tuyên truyền nên tình hình tội phạm ma túy, chống trồng cây thuốc phiện vùng đồng bào dân tộc và miền núi còn nhiều tiềm ẩn.


Ra quân hưởng ứng các hoạt động phòng chống ma túy, mại dâm

Đích hướng tới của hoạt động phòng chống ma túy

Mọi hoạt động về phòng chống ma túy, chống trồng cây thuốc phiện trong cộng đồng dân tộc thiểu số, đích cao nhất hướng đến là phải đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy, chương trình tập huấn về hoạt động phòng chống ma túy tổ chức tại khu vực ĐBSCL lần này, nhằm nâng cao nhận thức, trao đổi kinh nghiệm công tác của các cấp, các ngành, cán bộ làm công tác dân tộc, các trưởng thôn, bản, người có uy tín. Đặc biệt là hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc trong hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy vùng dân tộc thiểu số. Việc tập huấn cũng nhằm tuyên truyền phổ biến, cập nhật, cung cấp thông tin về công tác phòng, chống ma túy và chống tái trồng cây có chứa chất ma túy; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chính sách, pháp luật và các chương trình, dự án về phòng, chống ma túy. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở mọi nơi, nhất là vùng biên giới và biển đảo.

Tại Hội nghị tập huấn ở Cà Mau, nhiều báo cáo tham luận của các đơn vị tham gia xoay quanh những vấn đề trọng tâm: Thực trạng tình hình phòng, chống ma túy hiện nay. Các định hướng lớn của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Nghiện, cai nghiện và phục hồi, những quan điểm mới về nghiện của Văn phòng thường trực phòng chống tội phạm và ma túy - Bộ Công an. Những vấn đề liên quan an ninh nông thôn hiện nay và công tác phối hợp trong tuyên truyền phòng, chống ma túy khu vực biên giới và biển đảo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Tìm hiểu về ma túy, tội phạm ma túy, việc trồng cây có chứa chất ma túy; thực trạng và giải pháp đấu tranh phòng, chống ma túy tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới biển đảo của cơ quan công an một số tỉnh. Phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và chống tái trồng cây có chứa chất ma túy của Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm tỉnh Cà Mau. Hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy địa bàn biên giới biển gắn với phát triển kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới biển đảo của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Cà Mau và đồn Biên phòng tỉnh Trà Vinh...


Thu Hà

Nguồn baocongthuong.com.vn

[TT: TBC]