Quyết định số 87/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực tham gia vào hoạt động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy năm 2019

05/03/2019 Lượt xem: 670 In bài viết

Chi tiết: xem tại đây