01/06/2019 Lượt xem: 696
Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu được coi là điểm nóng về tội phạm cũng như số người nghiện ma túy.

15/04/2019 Lượt xem: 722
Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La) được biết đến với sự phức tạp của nạn buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Với nhiệm vụ được giao tại địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) đã tích cực đấu tranh với tội phạm ma túy, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân nơi vùng biên.

03/11/2015 Lượt xem: 1427
Thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Nghị quyết 09/CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều kế hoạch, biện pháp tấn công trấn áp tội phạm ma túy, qua đó đã góp phần kiềm chế và kiểm soát tình hình tội phạm ma túy trong tình hình mới.

01/07/2014 Lượt xem: 989
Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Đài PT- TH tỉnh, Báo Sơn La thực hiện 78 chuyên mục, chuyên trang “Lao động và Công đoàn”; phát hành được 2.200 cuốn bản tin “Lao động và Công đoàn” với nội dung phản ánh hoạt động của các cấp Công đoàn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ, công nhân lao động khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.
1