Yên Bái: Đẩy mạnh phòng chống ma túy trong tình hình mới

03/11/2015 Lượt xem: 1386 In bài viết

Cụ thể, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 10/01/2015 về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự năm 2015”; tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 20/1/2014 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người; chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể vận động quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 19/9/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND, ngày 13/3/2015 phê duyệt tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh Yên Bái năm 2014. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 19/5/2010 về việc: “Nghiêm cấm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng thân, rễ, lá, quả cây thuốc phiện”.

Do các lực lượng chức năng chủ động đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh trên các tuyến, điạ bàn trọng điểm, lập án đấu tranh có hiệu quả, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, bắt giữ nhiều ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma tuý; triệt xoá, vô hiệu hoá được nhiều điểm ma tuý phức tạp trên địa bàn, vì vậy tình hình hoạt động của tội phạm ma tuý tiếp tục được kiềm chế, không có tụ điểm, điểm hoạt động phức tạp xảy ra trên địa bàn của tỉnh. Tuy nhiên, các hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp; các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có chiều hướng gia tăng về số lượng ma túy; tình trạng bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy ở một số nơi còn lén lút diễn ra với những thủ đoạn rất tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện và bắt giữ.

Cụ thể, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 76 vụ, 170 đối tượng phạm tội về ma tuý, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 20 vụ, tăng 15 đối tượng (trong đó bắt 01 đối tượng truy nã). Thu giữ 1.644,8 gam Hêrôin; 1.320,6 gam thuốc phiện; 0,75 gam cần sa; 9,0 gam MTTH; 16 kg quả thuốc phiện tươi; 35 lít rượu ngâm rễ, thân, lá cây thuốc phiện; 16 Kg thân lá, hoa cây cần sa; 99 điện thoại di động; 30 xe máy; 249.599.000VNĐ; 02 súng tự chế; 08 kíp nổ cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội. Khởi tố 71 vụ, 114 đối tượng; xử lý hành chính 04 vụ, 54 đối tượng; đang giải quyết 01 vụ, 02 đối tượng.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các ngành chức năng đã điều tra, rà soát 2.193 đối tượng (trong đó cuối năm 2014 trên địa bàn tỉnh còn 2.270 người nghiện, phát hiện tái nghiện 19 đối tượng, nghiện mới 99 đối tượng); đã giải quyết được 315 người nghiện bằng biện pháp đưa vào Cơ sở chữa bệnh 08 người, bắt truy tố 24 đối tượng, cai khỏi 236 người. Hiện nay toàn tỉnh còn 2.193 người nghiện ma túy, trong đó: Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội của tỉnh có 300 người, Trại tạm giam có 104 người, số ngoài xã hội còn 1.789 người (có hồ sơ kiểm soát).

Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa các tỉnh giáp ranh Yên Bái - Lào Cai - Sơn La, Ban chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo Ban chỉ đạo 138 các huyện thường xuyên tổ chức định kỳ giao ban với các huyện bạn, trao đổi thông tin, nắm tình hình tái trồng cây thuốc phiện tại các vùng giáp ranh giữa các tỉnh để tìm biện pháp giải quyết. Triển khai kế hoạch phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tại các vùng giáp ranh, đồng thời phối hợp triệt phá các diện tích cây thuốc phiện đã trồng. Chủ động tham mưu giúp chính quyền địa phương ở các vùng giáp ranh chỉ đạo các lực lượng kiên quyết xoá bỏ cây thuốc phiện được phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng trồng cây thuốc phiện. Vận động nhân dân tích cực tham gia vào việc phát hiện, tố giác các đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Kết quả đã phát hiện và phá bỏ được 12.229m2 diện tích cây thuốc phiện (trong đó 12.200m2 trồng cây thuốc phiện trên đất Sơn La) và 30m2 diện tích trồng cây cần sa trên địa bàn huyện Văn Chấn. So với mùa vụ năm 2013-2014 diện tích tái trồng cây thuốc phiện bị phát hiện phá bỏ tăng 8263 m2 (12.229/3966m2).

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Yên bái sẽ tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo các Sở, ban ngành, UBND các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 20/1/2014 của Tỉnh uỷ Yên Bái về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành TW Đảng (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới”; Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Đồng thời tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Tổ liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái; chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục triển khai nghiêm túc các Dự án “Triển khai điều trị thay thế nghiện các các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại tỉnh Yên Bái”.

Thanh Hoa

Nguồn: yenbai.gov.vn

[TT: TBC]