Liên đoàn Lao động tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền về PCMT và tội phạm

01/07/2014 Lượt xem: 990 In bài viết

Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ IV tại LĐLĐ huyện Mộc Châu với 75 thí sinh, toàn tỉnh với 105 thí sinh tham dự. LĐLĐ tỉnh mở 2 hội nghị tập huấn tại về tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nghiệp vụ công tác tài chính LĐLĐ các huyện: Mai Sơn, Thuận Châu, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mường La và Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh tổ chức 6 hội nghị cho 1.218 báo cáo viên và cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp … Tiếp nhận, chuyển cấp 2.700 sách pháp luật và tài liệu tuyên truyền tới công đoàn các cấp trong tỉnh; xây dựng và duy trì 1.600 tủ sách, thu hút 37.500 lượt người đọc.

Liên đoàn Lao động tỉnh đang chỉ đạo các cấp công đoàn phát động thi đua, ký cam kết thực hiện đơn vị không có ma tuý; đưa nội dung chấp hành Luật phòng, chống ma tuý và các TNXH vào chương trình công tác, tiêu chí bình xét thi đua trong năm và tiêu chí đạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá. Khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp tham gia công tác xã hội hoá cai nghiện ma tuý, tăng cường công tác quản lý, dạy nghề hỗ trợ cho vay vốn sản xuất, giải quyết việc làm phù hợp, tạo điều kiện giúp họ hoà nhập cộng đồng, không tái nghiện.

Phong Lưu

Nguồn baosonla.org.vn

[TT: TBC]