Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc

05/09/2013 Lượt xem: 1790 In bài viết

Để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị trên, Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố/Văn phòng thường trực Ủy ban phòng, chống AIDS báo cáo kết quả triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số đến thời điểm ngày 30/6/2013 (theo mẫu báo cáo gửi kèm và được đăng tải trên website: www.vaac.gov.vn).

Báo cáo xin gửi về Phòng Truyền thông và Huy động cộng đồng, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, địa chỉ: số 135/3 - Núi Trúc - Ba Đình - Hà Nội trước ngày 30/7/2013. Chi tiết liên hệ Ths Đỗ Thu Thủy, Điện thoại 043.7367143; Fax: 043.8465732; email: dothuthuyvaac@gmail.com.

Công văn gửi các đơn vị: Nội dung chi tiết xem tại đây

Biểu mẫu báo cáo: Nội dung chi tiết xem tại đây 
 

Nguồn vaac.gov.vn

[TT: TBC]