Tăng cường tuyên truyền hiểm hoạ ma tuý trong vùng dân tộc thiểu số

15/06/2018 Lượt xem: 181 In bài viết

Cụ thể, tăng cường tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiếu số về hiểm hoạ của tệ nạn ma tuý, nhất là tác hại của các loại ma tuý tổng hợp (ma tuý đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...), cần sa và các chất hướng thần mới để nâng cao ý thức phòng ngừa cho đồng bào dân tộc thiểu số; các chủ trương, chính sách của Chính phủ về công tác cai nghiện ma tuý; vận động đồng bào tham gia vào các hoạt động phòng, chống ma tuý; không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma tuý; chống tái trồng cây có chứa chất ma tuý và hướng dẫn xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thay thế để phát triển kinh tế; biểu dương người tốt, việc tốt trong đấu tranh chống tội phạm ma tuý, cai nghiện, xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chỉ đạo các chương trình, hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" tại địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng dân tộc, vùng miền.

Ban Dân tộc các tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận và Quảng Bình phối hợp với Vụ Tuyên truyền, Uỷ ban Dân tộc tổ chức tốt các lớp tập huấn về tuyên truyền phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma tuý cho cán bộ làm công tác dân tộc và trưởng thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, tăng cường nắm tình hình, phát hiện, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả tình trạng ma tuý thẩm lậu vào nước ta qua các tuyến biên giới, đường bộ, đường biển, đường hàng không trên địa bàn.

Các Vụ Địa phương I, II, III và Trung tâm Thông tin của Uỷ ban Dân tộc và các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường đưa tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động phòng, chống ma tuý và chỉ đạo của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Phóng viên