12/12/2013 Lượt xem: 1195
Hỏi: Trong cơ sở cai nghiện, đối tượng nào phải được bố trí vào các khu vực tách riêng với những người nghiện ma tuý khác để quản lý và chữa bệnh?

12/12/2013 Lượt xem: 936
Hỏi: Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong công tác phòng, chống ma tuý như thế nào?

12/12/2013 Lượt xem: 565
Hỏi: Trình tự xét duyệt hồ sơ đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào?

12/12/2013 Lượt xem: 574
Hỏi: Đối với việc cai nghiện ma tuý, trách nhiệm của người nghiện ma tuý và gia đình có người nghiện ma tuý được quy định như thế nào?

12/12/2013 Lượt xem: 1485
Hỏi: Tái nghiện ma tuý và hậu quả của việc tái nghiện?  

12/12/2013 Lượt xem: 1718
Hỏi: Sự tác động của ma tuý tới cơ thể con người?

12/12/2013 Lượt xem: 655
Các cơ sở khám chữa bệnh, các trung tâm tư vấn về HIV/AIDS sẵn sàng chỉ dẫn cho bạn thêm những điều cần thiết để đối phó với tình huống này.