11/12/2013 Lượt xem: 570
Hỏi: Nguyên nhân dẫn đến tái nghiện ma tuý?

11/12/2013 Lượt xem: 574
Hỏi: Ma tuý gây tác hại cho xã hội như thế nào?

11/12/2013 Lượt xem: 577
Hỏi: Ai có thẩm quyền quyết định đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? Thời hạn thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được tính từ thời điểm nào?

20/11/2013 Lượt xem: 4674
Hỏi: Muỗi đốt có thể truyền nhiều bệnh do virut và ký sinh trùng sốt rét từ người bệnh sang người lành. Vậy xin hỏi bác sĩ, kích thước của HIV nhỏ hơn ký sinh trùng sốt rét rất nhiều mà muỗi truyền được ký sinh trùng sốt rét thì muỗi đốt có làm lây nhiễm HIV không? Nguyễn Thị Vân Anh (vananh588@ymail.com)