Cần 110 tỷ đồng cho truyền thông phòng chống HIV/AIDS

07/10/2015 Lượt xem: 699 In bài viết

Theo đó, truyền thông đại chúng tập trung về lợi ích tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng và điều trị, quảng bá các dịch vị tư vấn xét nghiệm HIV, biện pháp can thiệp giảm hại như bơm kim tiêm, bao cao su, điều trị thay thế, điều trị ARV, bảo hiểm y tế qua các kênh như ti vi, báo đài, mạng xã hội..., Dự kiến nguồn kinh phí cho chương trình truyền thông này khoảng 19.450 tỷ đồng.

Phát triển và in các tài liệu truyền thông như tranh lật, sách mỏng, tờ gấp, băng địa hình, tiếng về dự phòng và điều trị cho người thuộc nhóm hành vi nguy cơ cao và người nhiễm HIV là 17.50 tỷ đồng các năm. Trong từng giai đoạn này số tiền chi đều khoảng gần 3,5 tỷ đồng/năm.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông lồng ghép kết hợp với cung cấp dịch vụ cho miền núi, vùng sâu, vùng xa khoảng 8.350 tỷ đồng, số tiền chia đều cho các năm trong giai đoạn khoảng 1,67 tỷ đồng/năm.

Dự án cũng trích khoảng 15,7 tỷ đồng để phối hợp với các cơ quan báo chí cung cấp thông tin cho đội ngũ phóng viên viết về HIV qua gặp mặt báo chí, họp báo, tập huấn, đưa phóng viên báo chí đi thực địa, tổ chức giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS bao gồm cả hỗ trợ kinh phí cho một số các báo viết theo hợp đồng, định hướng nội dung và qua mạng xã hội. Với số tiền trên, tương đương mỗi năm sẽ cần khoảng 3,1 tỷ đồng cho chương trình truyền thông này.

Ngoài ra, sản xuất, nhân bản và phổ biến các tài liệu truyền thông về kiến thức cơ bản, dự phòng, chống kỳ thị và phân biệt đối xử, luật pháp liên quan đến HIV/AIDS bao gồm cả cẩm nang phòng, chống HIV cho cán bộ chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến xã, phường và các cộng tác viên thôn bản số tiền này cũng cần khoảng 15,7 tỷ đồng.

Tổ chức truyền thông nhân sự kiện đặc biệt là tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con và tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS và chiến dịch truyền thông lồng nghép cung cấp dịch vụ truyền thông cho người dân miền núi vùng sâu, vùng xa. Dự kiến ngân sách cho chương trinh này là gần 9,5 tỷ đồng rải đều cho 5 năm trong giai đoạn.

Tổ chức diễn đàn vận động chính sách thông qua các hội thảo, hội nghị trên các phương tiện đại chúng khoảng 8,8 tỷ đồng.

Phối hợp với các bộ, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động cho đồng bào vùng biên giới phòng chống HIV/AIDS nơi làm việc, trường học, cơ sở khép kín và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Theo đại diện cục HIV/AIDS nội dung hoạt động truyền thông cho chương trình còn khoảng 6,1 tỷ đồng để thực hiện phong trào toàn dân phòng chống AIDS tại công đồng dân cư theo mô hình phòng chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số, mô hình các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo tham gia phòng, chống HIV/AIDS và các mô hình dựa vào cộng đồng khác.


Phúc Mai

Nguồn: infonet.vn

[TT: TBC]