Đẩy mạnh xóa bỏ diện tích trồng câ có chứa chất ma túy trong năm 2015

06/10/2015 Lượt xem: 1237 In bài viết

Trong năm 2014, vấn đề trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy vẫn tiếp tục xảy ra tại các huyện vùng sâu, vùng xa. Cụ thể là tình trạng tái trồng cây thuốc phiện ở Tây Bắc, Bắc miền Trung và trồng cần sa ở các tỉnh phía Nam. Trong năm 2014 cả nước phát hiện, tịch thu và tiêu hủy 1.248 cây cần sa tươi; phát hiện và phá nhổ 30.000m2 cây thuốc phiện ở tỉnh Điện Biên, 113.657 m2 ở tỉnh Lai Châu, 746 m2 ở tỉnh Hà Giang.

Cụ thể, tại Công văn số 1935/BNN-KTHT, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân phòng, chống ma túy để tự giác thực hiện và hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện, xóa bỏ diện tích tái trồng cây có chứa chất ma túy. Cơ quan thường trực và các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng và phân bổ kế hoạch kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy hàng năm, quan tâm giao kinh phí cho ngành nông nghiệp thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về phía ngành nông nghiệp sẽ chủ động huy động, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực của ngành quản lý trên địa bàn, tập trung vốn đầu tư hỗ trợ cho các xã, vùng trọng điểm có nguy cơ tái trồng cây có chứa chất ma túy; hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và sản xuất. Đồng thời thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để biểu dương những tấm gương tốt và có những chế tài nghiêm khắc xử phạt những hộ, cá nhân cố tình tái trồng cây có chứa chất ma túy.

Nguồn van hoa.gov.vn

[TT: TBC]