15/06/2018 Lượt xem: 465
Nam giới có quan hệ tình dục đồng giới - Phần bị bỏ quên trong ứng phó với AIDS của các quốc gia ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Tài liệu của UNAIDS.

15/06/2018 Lượt xem: 441
Hướng dẫn tổng hợp về việc sử dụng thuốc kháng vi rút sao chép ngược trong dự phòng và điều trị nhiễm HIV. Hướng dẫn do Tổ chức Y tế thế giới ban hành và được phối hợp biên dịch sang tiếng Việt.

15/06/2018 Lượt xem: 443
Tài liệu đào tạo điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho dược sỹ và nhân viên cấp phát thuốc tại cơ sở điều trị Methadone.

14/06/2018 Lượt xem: 536
Tài liệu đào tạo cho Bác sỹ để điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

14/06/2018 Lượt xem: 712
Bộ tài liệu: Hướng dẫn giảng dạy về Giảm kỳ thị và Phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại cơ sở y tế.