22/06/2018 Lượt xem: 158
Tài liệu của WHO/UNODC/UNAIDS Điều trị thay thế duy trì trong quản lý nghiện ma túy và phòng lây nhiễm HIV/AIDS

15/06/2018 Lượt xem: 141
Tài liệu được trình bày tại Hội thảo Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS với các Bộ, Ban, Ngành đoàn thể trung ương ngày 14-15/01/2014.

15/06/2018 Lượt xem: 129
Hướng dẫn tổ chức hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tuyến xã phường

15/06/2018 Lượt xem: 137
Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ dinh dưỡng cho người nhiễm HIV/AIDS

15/06/2018 Lượt xem: 169
Hướng dẫn vẽ bản đồ điểm nóng các nhóm quần thể nguy cơ cao

15/06/2018 Lượt xem: 141
Tài liệu truyền thông Dự Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

15/06/2018 Lượt xem: 100
Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con