Khi trong gia đình có người nghiện ma tuý thì chúng ta phải làm gì?

12/12/2013 Lượt xem: 4148 In bài viết

Đáp: Khi trong nhà có người nghiện ma tuý thì phải:

+ Báo cho chính quyền cơ sở về người nghiện ma tuý trong gia đình mình về tình trạng nghiện của người đó;

+ Giúp người nghiện ma tuý cai nghiện tại gia đình theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và chính quyền cơ sở;

+ Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội;

+ Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện và đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật.

 

Nguồn lamdong.gov.vn

[TT: TBC]