Phòng chống ma túy ở Tam Nông

30/11/2011 Lượt xem: 507 In bài viết
<font size="2" face="Arial">Thời gian gần đây, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy luôn được các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương ở huyện vùng sâu Tam Nông quan tâm. Qua điều tra, khảo sát, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, lực lượng Công an huyện Tam Nông phát hiện quản lý 13 đối tượng nghiện ma túy có tuổi đời từ 15 đến 44. Các chất ma túy được mua từ huyện Tân Châu, tỉnh An Giang và TP Hồ Chí Minh đưa về địa bàn. </font> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy ở huyện Tam Nông luôn được tiến hành đồng bộ trên các mặt: tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng, chống ma túy. Đặc biệt Tam Nông luôn coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục PCMT cho cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh...; xây dựng phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy với phương châm được lựa chọn là "Lấy phòng ngừa là cơ bản, lấy dân làm gốc, gia đình làm tế bào, khóm - ấp - xã - thị trấn, trường học - cơ quan làm điểm tựa và lực lượng công an làm nòng cốt". Lực lượng công an thường xuyên mời hỏi, răn đe các đối tượng nghiện; kịp thời phát hiện đấu tranh, bao vây, giải quyết tận gốc các mầm mống của tệ nạn ma túy xuất hiện trên địa bàn... Cùng với phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", chính quyền địa phương còn phát động sâu rộng trong nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương "không giữ, không thử, không sử dụng, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy". Tổ chức quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, nhất là số người từ địa phương khác đến cư trú, làm ăn, số học sinh từ các trường ở những địa phương khác đến cư trú, làm ăn, số học sinh từ các trường ở những địa phương khác về nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ và số người ở địa phương đi làm ăn các nơi lâu ngày trở về. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Cơ quan chức năng trong huyện cũng mở nhiều đợt kiểm tra thực hiện quy chế quản lý, sử dụng và lưu hành các loại tân dược gây nghiện, không để sơ hở cho bọn xấu lợi dụng hoạt động phạm tội... Lãnh đạo Công an huyện Tam Nông cho biết: "Mục tiêu của huyện trong thời gian tới là đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, nắm bắt và phát hiện những đối tượng có biểu hiện hoạt động tội phạm ma túy để xử lý; xây dựng mô hình xã điểm không có tệ nạn ma túy; thường xuyên gặp gỡ - tiếp xúc đối tượng nghiện và gia đình động viên, giải thích để họ tự đăng ký cai nghiện, giúp họ sớm hòa nhập với cộng đồng, đồng thời, đồng loạt ra quân thực hiện công tác đấu tranh ngăn chặn, kiềm chế không để xảy ra điểm nóng về ma túy..."</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy của Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Nông đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.</font></p> <div class="clearfix margin-bottom-10" style="margin-bottom: 10px;"></div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16"> <p class="pull-right"> <strong> <span id="BodyContent_ctl00_ctl00_lblTacgia">Hoàng Việt </span></strong> <span id="BodyContent_ctl00_ctl00_lblNguonThongTin"></span> </p> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16 "> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <div class="addthis_sharing_toolbox pull-right"></div> </div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: none"> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Từ khóa</span> </div> <div class="news-block-body"> <div class="row"> </div> </div> </div> <!--Từ khóa--> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: none"> <!--Tin bài liên quan--> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Tin liên quan</span> </div> <div class="news-block-body"> </div> </div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: normal"> <!--Tin bài liên quan--> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Tin khác</span> </div> <div class="news-block-body"> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/cac-bien-phap-cai-nghien-ma-tuy-va-phong-chong-hiv-aids/trien-khai-dong-bo-cac-bien-phap-phong-chong-mai-dam.htm">Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống mại dâm (<span class="text-muted">10/12/2021)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/cac-bien-phap-cai-nghien-ma-tuy-va-phong-chong-hiv-aids/du-bao-tinh-hinh-toi-pham-ve-ma-tuy-va-cac-giai-phap tang-cuong-phong-ngua-tinh-hinh-toi-pham-ve-ma-tuy.htm">Dự báo tình hình tội phạm về ma túy và các giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình tội phạm về ma túy (<span class="text-muted">17/06/2019)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/cac-bien-phap-cai-nghien-ma-tuy-va-phong-chong-hiv-aids/lam-gi-de-loai-tru-nguy-co-nhiem-hiv-cho-con.htm">Làm gì để loại trừ nguy cơ nhiễm HIV cho con? (<span class="text-muted">07/12/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/cac-bien-phap-cai-nghien-ma-tuy-va-phong-chong-hiv-aids/dieu-tri-lam-dung-ma-tuy-tong-hop-de-giam-lay-nhiem-hiv.htm">Điều trị lạm dụng ma túy tổng hợp để giảm lây nhiễm HIV (<span class="text-muted">07/12/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/cac-bien-phap-cai-nghien-ma-tuy-va-phong-chong-hiv-aids/ha-noi-san-sang-cap-thuoc-arv-cho-nguoi-nhiem-hiv-aids.htm">Hà Nội: Sẵn sàng cấp thuốc ARV cho người nhiễm HIV/AIDS (<span class="text-muted">07/12/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/cac-bien-phap-cai-nghien-ma-tuy-va-phong-chong-hiv-aids/doi-moi-toan-dien-cong-tac-cai-nghien-ma-tuy-theo-huong-than-thien.htm">Đổi mới toàn diện công tác cai nghiện ma túy theo hướng thân thiện (<span class="text-muted">07/12/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/cac-bien-phap-cai-nghien-ma-tuy-va-phong-chong-hiv-aids/chuyen-o-diem-nong-“dich-aids”-vung-cao-nghe-an.htm">Chuyện ở điểm nóng “dịch AIDS” vùng cao Nghệ An (<span class="text-muted">07/12/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/cac-bien-phap-cai-nghien-ma-tuy-va-phong-chong-hiv-aids/dieu-tri-va-ngan-chan-su-lay-lan-cua-hiv-aids.htm">Điều trị và ngăn chặn sự lây lan của HIV/AIDS (<span class="text-muted">07/12/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/cac-bien-phap-cai-nghien-ma-tuy-va-phong-chong-hiv-aids/ty-le-xet-nghiem-hiv-cho-san-phu-truoc-thai-ky-con-thap.htm">Tỷ lệ xét nghiệm HIV cho sản phụ trước thai kỳ còn thấp (<span class="text-muted">12/06/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/2015-11-04/2787f6804a73efa78174c1060d0156e4-cema.htm">Triển khai thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng (<span class="text-muted">06/11/2015)</span></a> </div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/LightboxImage/swipebox/js/jquery.swipebox.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { /* Basic Gallery */ $('.swipebox').swipebox(); }); </script> </div> <div id="BodyContent_ctl00_leftPanel1"> </div> </div> <!--//========================== RIGHT SECTION ================================//--> <div class="col-md-4 right-section hidden-xs"> <div id="BodyContent_ctl00_rightPanel"> <!--//========================== NEWEST-MOST VIEWED TABS ================================//--> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="document-tabs"> <!-- Nav tabs --> <ul class="nav nav-tabs" role="tablist"> <li role="presentation" class="active"><a href="#newest-tab" aria-controls="video-tab" role="tab" data-toggle="tab"> <h5>MỚI NHẤT</h5> </a></li> <li role="presentation"><a href="#most-tab" aria-controls="image-tab" role="tab" data-toggle="tab"> <h5>XEM NHIỀU</h5> </a></li> </ul> <!-- Tab panes --> <div class="tab-content"> <div role="tabpanel" class="tab-pane active" id="newest-tab"> <div class="newest-list"> <div class="clearfix"></div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/cong-tac-tuyen-truyen/tuyen-truyen-van-dong-nguoi-co-uy-tin-tham-gia-phong-chong-ma-tuy.htm">Tuyên truyền, vận động Người có uy tín tham gia phòng, chống ma túy<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 22/06/2022</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/cong-tac-tuyen-truyen/quang-ninh-tiem-an-nguy-co-lay-nhiem-hiv-aids-o-vung-dtts.htm">Quảng Ninh: Tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS ở vùng DTTS<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 08/06/2022</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/cac-bien-phap-cai-nghien-ma-tuy-va-phong-chong-hiv-aids/trien-khai-dong-bo-cac-bien-phap-phong-chong-mai-dam.htm">Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống mại dâm<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 10/12/2021</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/viet-nam-da-khong-che-duoc-dich-hiv-trong-nhom-tiem-chich-ma-tuy.htm">Việt Nam đã khống chế được dịch HIV trong nhóm tiêm chích ma túy<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 10/12/2021</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/cong-tac-tuyen-truyen/tang-su-quan-tam-cua-xa-hoi-doi-voi-cong-tac-phong-chong-hiv-aids.htm">Tăng sự quan tâm của xã hội đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 10/12/2021</span></a> </p> </div> </div> </div> <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="most-tab"> <div class="newest-list"> <div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_0" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://web.ubdt.gov.vn/"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2016/05/16/14421650_UBDT_Portal_16-05-16.gif" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_1" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://tiengchuong.vn/"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2016/05/16/14421682_UBQG_phong_chong_AIDS_16-05-16.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_2" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://vaac.gov.vn/"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2016/05/16/14421659_BoYTe_16-05-16.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_3" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://www.unodc.org/"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2016/05/16/14421655_United_Nations_16-05-16.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_4" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://unaids.org.vn/"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2016/05/16/14421658_UNAIDS_16-05-16.jpg" /> </a> </div> </div> </div> <!--//========================== STATISTICS ================================//--> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="news-block statistics-wrap"> <div class="news-block-head"> <h4>THỐNG KÊ TRUY CẬP</h4> </div> <div class="statistics-wrap-content"> <p> <span class="text">Tổng số truy cập: </span><span class="value"> <script language="JavaScript">var fhsh = document.createElement('script'); var fhs_id_h = "3136496"; fhsh.src = "http://freehostedscripts.net/ocount.php?site=" + fhs_id_h + "&name=&a=1"; document.head.appendChild(fhsh); document.write("<span id='h_" + fhs_id_h + "'></span>"); </script> </span> </p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--//========================== BOTTOM NAVIGATION ================================//--> <div id="BodyContent_ctl00_bottomPanel" class="hidden-xs"> </div> <!--//========================== FOOTER ================================//--> <footer> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="footer-wrap"> <div class="row"> <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-16 footer-wrap-icon "> <img src="/Assets/Images/SmallBanner/Footer_logo_new1512.png" style="" class="img-responsive" /> </div> <div class="col-md-13 col-sm-13 col-xs-16 footer-wrap-content"> <br> <br> Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc <br> Địa chỉ: Ủy ban Dân tộc, Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội <br> Điện thoại: 04 37349540/ 04 37222626 - Fax: 04 3823112 - Email: banbientap@cema.gov.vn<br> <span style="font-style: italic">Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.</span> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> </div> </div> </div> <!-- Scroll top function --> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { //Check to see if the window is top if not then display button $(window).scroll(function () { if ($(this).scrollTop() > 100) { $('.scrollToTop').fadeIn(); } else { $('.scrollToTop').fadeOut(); } }); //Click event to scroll to top $('.scrollToTop').click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); $('.scrollToTopXs').click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); }); </script> <a href="#" class="scrollToTop hidden-xs"></a> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-52e0e44c60008c5c"></script> </body> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Slick/slick.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Jwplayer/jwplayer.js"></script> <script type="text/javascript">jwplayer.key = "ndWqj2I3yv7HKvYBdlZ0UmdnMkWE5ci2UMV0vid8S44=";</script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Scripts/main.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Scripts/jquery.slimscroll.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/bootstrap-datepicker-master/dist/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/select2/dist/js/select2.min.js"></script> <script src="../Assets/Plugins/DownloadPlugin/bootstrap-datepicker-master/dist/locales/bootstrap-datepicker.vi.min.js"></script> <script src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/carlendar/fullcalendar.min.js"></script> </html>