Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 16-03-2012 Phê duyệt kế hoạch thực hiện mua sắm thuộc Dự án "Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam" tỉnh Thanh Hóa năm 2012

25/06/2013 Lượt xem: 253 In bài viết

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Nguồn: tiengchuong.vn

[TT: TBC]