Các chất kích thích dạng Amphetamine tại Việt Nam

25/06/2018 Lượt xem: 830 In bài viết

Hỗ trợ xây dựng chiến lược và biện pháp hiệu quả trong phòng ngừa ATS ở khu vực Đông Á: Một dự án thí điểm tại Việt Nam - VNM/K93.

Chi tiết: xem tại đây

(www.unodc.org)